Jak odczytać licznik prądu?

Liczniki prądu montowane są w każdym domu i służą do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Dzięki tym informacjom możliwe jest rozliczenie się z przedsiębiorcą dostarczającym nam energię. Na rynku znajdziemy wiele liczników, posiadających różne parametry. W poniższym artykule dokonamy ich podziału i usystematyzowania wiedzy z tego zakresu oraz wyjaśnimy, jak należy prawidłowo odczytać stan licznika.

Podział i charakterystyka liczników prądu

Liczniki możemy pogrupować według różnych kryteriów.

licznik prądu
 1. Ze względu na rodzaj, wyróżniamy trzy liczniki:
  • Indukcyjny – najstarszy model, działa w oparciu o wbudowaną tarczę aluminiową, która porusza się zgodnie ze zużyciem prądu.
  • Elektroniczny – in. cyfrowy, odczytu zużycia energii elektrycznej dokonuje się przy użyciu ekranu ciekłokrystalicznego. Jest on prosty w obsłudze i dokładniejszy od swego poprzednika, a do tego, odczytu dokonuje się w sposób zdalny.
  • Inteligentny – najwyżej zaawansowany technologicznie. Umożliwia przekazywanie znacznie większej ilości informacji o odbiorcy prądu, m.in. dzięki temu, że stanie licznika aktualizowany jest co 15 minut, a to z kolei daje sprzedawcy energii możliwość lepszego zarządzanie siecią energetyczną.
 2. Biorąc pod uwagę rodzaj taryfy energetycznej, wymienia się liczniki:
  • Jednotaryfowe – instalowane są u osób posiadających taryfę jednostrefową, czyli płacących tyle samo za pobrany kWh przez całą dobę.
  • Dwutaryfowe – instalowane są u osób posiadających taryfę dwustrefową. Taki dobry i sprawdzony licznik prądu posiada dwa mierniki – jeden jest do zużycia prądu w godzinach dziennych, drugi w godzinach nocnych i weekendowych (w przypadku posiadania taryfy G12w).
 3. Mając na uwadze typ instalacji elektrycznej, można wyróżnić następujące liczniki:
  • Jednofazowe – przy instalacjach mających napięcie 230 v, czyli składających się z dwóch lub trzech przewodów.
  • Trójfazowe – przy instalacjach mających napięcie 400 v, czyli składających się z czterech, ewentualnie pięciu przewodów.

Jak odczytać licznik prądu?

Stan licznika zawsze podawany jest w pełnych kWh bez ostatniej, ułamkowej cyfry.

Przy licznikach indukcyjnych istotny jest stan zużycia kWh zaznaczony miernikiem licznika (bez zer z przodu) i w pełnych kilowatogodzinach.
W przypadku licznika elektronicznego i inteligentnego, stan licznika najczęściej wyświetla się w górnym lewym rogu licznika, w postaci kodu. W przypadku obu tych liczników na obudowie znajdują się dodatkowe informacje, mówiące o tym jak je odczytać.

Przy taryfach całodobowych miernik licznika wskazuje tylko jedno, całkowite zużycie kWh, a przy taryfach dwustrefowych stan licznika należy podać dla obu stref (dziennej i nocnej/weekendowej) odczytując stan na obu miernikach licznika.

Jeśli w lewym górnym rogu ekranu wyświetlą się:
• E lub 1.8.0 lub 1.5.8.0, oznacza to, że podane jest zużycie energii ogółem.
• EA lub 1.8.1 lub 1.5.8.1, oznacza to, że podane jest zużycie energii w strefie dziennej.
• EB lub 1.8.2 lub 1.5.8.2, oznacza to, że podane jest zużycie energii w strefie nocnej oraz weekendowej

Comments are closed.