Po co firmie audyt energetyczny?

Mogłoby się wydawać, że przeprowadzanie audytu energetycznego jest czymś zbędnym i wiąże się tylko z poniesieniem niepotrzebnych kosztów, ale w praktyce pozwala to na odnotowanie długofalowych oszczędności. Tak naprawdę to każdej firmie opłaca się wykonać audyt energetyczny, który służy do obniżenia zużycia energii elektrycznej i poprawienia efektywności energetycznej. Rachunki za prąd stanowią ogromną część całkowitych wydatków, dlatego też warto przeanalizować koszty związane z poborem energii i wprowadzić konkretne zmiany.

Po co firmie audyt energetyczny?

Podczas audyt energetycznego analizie poddawane są wszystkie czynniki i procesy generujące koszty związane z poborem energii elektrycznej w firmie. Pozwala to na zoptymalizowanie kosztów zużycia prądu i zmaksymalizowanie oszczędności w tym zakresie. W rezultacie możliwe jest wprowadzenie znacznie bardziej oszczędnego modelu gospodarowania energia elektryczną i zredukowanie kosztów eksploatacyjnych.

Z czego skalda się audyt energetyczny?

Wykonanie audytu energetycznego zajmuje więcej czasu niż godzinę czy dwie, ale nie jest to w jakimkolwiek stopniu uciążliwe dla firmy. Składa się on z kilku etapów, a pierwszym z nich jest inwentaryzacja. Audytor na początku musi zapoznać się z firmą, a mianowicie z charakterystyką wykonywanej pracy, wyposażeniem i instalacją. Wszystko to służy zebraniu jak największej ilości danych do stworzenia mapy opisującej wszystkie procesy związane z poborem energii elektrycznej. Taka inwentaryzacja służy znalezieniu miejsc, gdzie możliwe jest dokonanie pewnych korekt i uzyskanie oszczędności. Dzięki niemu możliwe jest stworzenie i przedstawienie planu audytu będącego kolejnym etapem, który służy zaprezentowaniu programu działania. Jest to czas na wprowadzanie kluczowych korekt, które pozwolą na obniżenie poboru energii elektrycznej i zmniejszenie kosztów.

Następnym etapem jest przejście do fizycznej analizy wszystkich elementów firmy, co może trwać kilkadziesiąt godzin. Nie wpływa to w żaden sposób na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, gdyż audytor w tym czasie jedynie obserwuje i analizuje miejsca największego zużycia prądu przy użyciu specjalistycznego osprzętu pomiarowego. Na koniec przedsiębiorcy przedstawiany jest raport z audytu. Składa się on z trzech części, a mianowicie: stanu obecnego firmy, proponowanych korekt i optymalizacji oraz obliczeń wskazujących na przewidywane oszczędności po wprowadzeniu zmian.

Comments are closed.