Wytwarzanie prądu w Polsce a dostawcy energii elektrycznej

Energia jest w dzisiejszych czasach podstawowym towarem, jednak sposób funkcjonowania rynku energii w Polsce dla wielu osób wydaje się bardzo skomplikowany. Ilość różnych opłat na fakturze czy uczestnictwo w całym procesie aż czterech segmentów sprawia, że ten prosty mechanizm na pierwszy rzut oka wcale taki nie jest.

Produkcja energii

dostawcy prądu

Tak jak przy wytwarzaniu jakichkolwiek innych towarów dostarczenie energii do końcowego odbiorcy wymaga zaangażowania kilku podmiotów. W pierwszej kolejności musi ona zostać wytworzona przez elektrownie wykorzystujące do pracy węgiel kamienny i brunatny, ale także przez elektrociepłownie czy odnawialne źródła energii.

Sprzedaż energii

Najwięcej problemów pojawia się przy rozróżnieniu sprzedawcy i dostawcy energii elektrycznej. Tymczasem jest to dokładnie ten sam mechanizm co przy dokonywaniu zakupu jakiegokolwiek produktu. Sprzedawcą jest osoba zawierająca z klientem umowę. To jemu należy uiścić należne opłaty i to właśnie sprzedawca może zaoferować rozmaite upusty czy stawki za energię. tutaj przykładowo sprawdzić można firmę https://www.innogy.pl . Dostawca ma natomiast za zadanie dostarczyć towar do konkretnego odbiorcy.

Dystrybucja i dostawa energii

Funkcjonowanie całego rynku energetycznego opiera się na segmencie dystrybucji i przesyłu. Na terenie naszego kraju działa kilku dostawców energii przyporządkowanych do poszczególnych obszarów. Ze względu na ograniczenia infrastruktury w jednym miejscu działa tylko jeden dostawca, a tym samym jego zmiana na innego jest niemożliwa. Ceny za dystrybucję są regulowane przez organ administracyjny, aby zapewnić równowagę w funkcjonowaniu całego mechanizmu. Energia elektryczna transportowana jest dwiema rodzajami sieci. Najpierw trafia z elektrowni do Głównych Punktów Zasilających, skąd następnie siecią dystrybucyjną przesyłana jest do odbiorcy końcowego. Nad całym procesem czuwa Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli właśnie firma zarządzająca siecią na danym terenie.

Comments are closed.