Białe certyfikaty – kompendium wiedzy

Białe certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) powstały przede wszystkim po to, aby stymulować zachowania prooszczędnościowe. Aby uzyskać taki certyfikat niezbędne jest oczywiście przedsięwzięcie stosownej inwestycji, która przyniesie mniejsze lub większe oszczędności energii. W Polsce głównym dokumentem regulującym kwestie białych certyfikatów jest ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku.

Jak można pozyskać certyfikat?

Podmioty, które planują realizację przedsięwzięcia mogącego kwalifikować się do systemu białych certyfikatów, zobligowane są do złożenie stosownego wniosku o wydanie świadectwa energetycznego. Wniosek ten powinien zawierać nie tylko opis planowanych prac inwestycyjnych, ale również informacje o ilości energii finalnej, która zostanie zaoszczędzona po zakończeniu danej inwestycji. Nie można zapominać również i o tym, że do wniosku należy dołączyć specjalny audyt efektywności energetycznej.

Profesjonalny audyt energetyczny

Każdy kto na poważnie myśli o poprawieniu efektywności energetycznej, powinien w pierwszej kolejności skupić się na przeprowadzeniu specjalnego audytu efektywności energetycznej. Przy prostych działaniach wystarczy audyt uproszczony. Jeżeli w grę wchodzą jednak bardziej złożone inwestycje, to niezbędny jest oczywiście audyt bilansu oszczędności energii. Audyt ten zawiera nie tylko dokładną analizę ekonomiczną poszczególnych działań, ale również porównanie wszystkich wariantów technicznych, które są niezbędne przy modernizacji. Pamiętać należy o tym, że wspomniane wcześniej audyty efektywności energetycznej są niezbędnymi dokumentami, które trzeba dołączyć do wniosku o przyznanie białego certyfikatu.

Dla kogo skierowane są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty dotyczą głównie przedsiębiorstw energetycznych, które jak powszechnie wiadomo zajmują się obrotem energii elektrycznej i gazu ziemnego. W dużej mierze to właśnie ich obowiązkiem jest realizowanie inwestycji, które podnoszą efektywność energetyczną u odbiorców końcowych. O przyznanie białych certyfikatów mogą ubiegać się również przedsiębiorstwa zobowiązane do systematycznej realizacji audytu energetycznego. Mowa tutaj przede wszystkim o dużych podmiotach, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników.

Comments are closed.