Turbina wiatrowa – zalety i wady

Każdego roku pojawiają się na liście kolejne miejscowości, gdzie powstają elektrownie wiatrowe. Ich zadaniem jest zamienianie energii ruchu mas powietrza w energię kinetyczną, a następnie w energię elektryczną. Wszystko to za sprawą elementów składających się na całą konstrukcję elektrowni. Ilość wytworzonego prądu zależy od wielkości i rodzaju turbiny wiatrowej, prędkości wiatru. Pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł wiąże się z wieloma plusami, ale elektrownie wiatrowe nie są wolne od wad.

Co przemawia na korzyść elektrowni wiatrowej?

Elektrownie wiatrowe mają wiele zalet. Kluczowe jest to, że nie generują żadnych zanieczyszczeń. Nie trzeba martwic się o żadne toksyczne odpady. Co więcej, przyczyniają się do redukowania emisji dwutlenku węgla. Można wybudować je nawet na trudnym terenie, a właściciele gruntów czerpią z tego wiele profitów. Elektrownie wiatrowe stanowią źródło dochodu gminy. Jest to również sposób na rozwiązanie problemów z brakami w dostawie energii. Turbiny wiatrakowe mogą stanowić uzupełnienie dużej energetyki. Mają one korzystny wpływ na rozwój gospodarki ze względu na pojawienie się nowych technologii na obszarze ich występowania.

Turbina wiatrowa a argumenty przeciw

Każde rozwiązanie spotyka się z mniejszymi lub większymi oporami ze strony społeczeństwa. Zwykle wynikają one z niewiedzy i podobnie jest z elektrowniami wiatrowymi. Oczywiście nie są one wolne od wad, ale bardzo często przeciwnicy tego sposobu pozyskiwania energii wyolbrzymiają je. Argumentem osób, które protestują przeciwko turbinom wiatrowym jest to, że mają one negatywny wpływ na samopoczucie. Chodzi tutaj o osoby zamieszkujące tereny znajdujące się w pobliżu elektrowni wiatrowych. Kolejnym minusem według nich jest to, że energia pozyskiwana z wiatru nie jest tanim rozwiązaniem. Trzeba też liczyć się z zacienieniem i efektem stroboskopowym. Problemem jest także hałas jaki generuje turbina wiatrowa pionowa w postaci szumu i niesłyszalnych infradźwięków o szkodliwym wpływie na organizmy. Na niekorzyść elektrowni wiatrowej przemawia obniżenie wartości gruntu i nieruchomości, degradacja krajobrazu, wytwarzanie pola elektromagnetycznego, mniej miejsca na zakłady pracy.

Comments are closed.