Dotacje na fotowoltaikę – jakie są możliwości?

Pomimo tego, że inwestycja w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej jest jednorazowym wydatkiem, wymaga sporych nakładów finansowych. Koszty zwracają się po upływie kilku lat, ale można znacząco przyspieszyć ten proces, składając wniosek o dotację na fotowoltaikę. Istnieje wiele form wsparcia – zarówno rządowych, jak i unijnych. Największą popularnością cieszy się program Mój Prąd, z którego skorzystało już tysiące polskich inwestorów.

Dotacje na fotowoltaikę programu Mój Prąd

Dotacje na fotowoltaikę przyznawane są przez program Mój Prąd. Chodzi tutaj o bezzwrotną pomoc finansową do instalacji PV, ale do jej uzyskania konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, załączając do niego stosowną dokumentację. Średnia wartość dotacji wynosi 5 tysięcy złotych. Pozwala to na pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji PV. Warto zaznaczyć, że z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, a uzyskane pieniądze z dotacji obejmują tylko instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW. Dotacje z programu Mój Prąd nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. Dopłaty są przyznane wyłącznie na opłacone i nowe inwestycje.

Jak złożyć wniosek o dotacje na fotowoltaikę?

Wnioski o dotację na instalację fotowoltaiczną można przedkładać na różne sposoby. Pierwszym jest udanie się z całą dokumentacją do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mieszczącej się w Warszawie, a drugim wysłanie jej drogą pocztową/kurierem. Jeszcze innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku przez Internet, ale wymaga to posiadania profilu zaufanego lub elektronicznego dowodu z czytnikiem NFC, który podłącza się do komputera. Wniosek do wypełnienia online dostępny jest na stronie gov.pl w zakładce „Skorzystaj z programu Mój prąd”. Po przejściu wszystkich procedur prosument otrzymuje elektroniczny identyfikator wniosku. W załączniku do wniosku o dopłatę z programu Mój Prąd musi znaleźć się kopia faktury za dostawę i montaż instalacji PV z adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. Dodatkowo wymagany jest dowód zapłaty faktury, zaświadczenie OSD o przyłączeniu mikroinstalacji i podpisana klauzula dotycząca RODO.

Comments are closed.