Przepisanie prądu na nowego właściciela w kilku prostych krokach

Przepisanie licznika prądu jest niezwykle ważne z kilku powodów. Jest to czynność, dzięki której rachunki za prąd oraz ewentualne awarie sieci będą komunikowane nowemu właścicielowi bądź najemcy nieruchomości. Warto bowiem wiedzieć, że aby uzyskać przepisanie licznika, nie trzeba być koniecznie posiadaczem – wystarczy zamieszkiwanie lokalu na podstawie umowy najmu. Jak załatwić tę kwestię?

Zakup domu lub mieszkania – i co dalej?

Stało się: masz już akt notarialny, na podstawie którego jesteś właścicielem lokalu. Ewentualnie – doszło do podpisania umowy najmu. W takiej sytuacji zazwyczaj zbywca i nabywca lokalu spisują protokół zdawczo-odbiorczy, na podstawie którego można określić dokładny stan liczników w momencie zdania lokalu.

W takiej sytuacji jedna z osób, zbywca bądź nabywca, powinien udać się do odpowiedniego biura obsługi klienta zakładu energetycznego, z którym podpisana jest umowa ramowa. Każda z firm może mieć nieco inne wymagania jeśli chodzi o dokumenty, jednak wskazać można kilka podstawowych pozycji, które są konieczne zawsze.

Jak przepisać prąd na nowego właściciela – niezbędne dokumenty

Przede wszystkim – należy mieć dokument potwierdzający przeniesienie własności lokalu. Może to być umowa najmu lub akt notarialny potwierdzający sprzedaż – istotnym jest jednak, by mieć przy sobie oryginał dokumentu. Dodatkowo, należy mieć możliwość okazania, że do punktu faktycznie stawił się zbywca lub nabywca lokalu – czyli po prostu dokument tożsamości. Zgodnie z polskim prawem jest to dowód osobisty bądź paszport.

Ostatnim dokumentem, który na pewno trzeba mieć ze sobą, jest wspomniany wcześniej protokół zdawczo-odbiorczy. Jest on potrzebny w celu określenia stanu licznika w momencie zbycia lokalu.

Dodatkowo, każdy dostawca energii może we własnym zakresie oczekiwać dostarczenia innych dokumentów – choćby kopii wskazanych wyżej pozycji. Aby mieć pewność, że nie jedziemy do punktu na marne, warto sprawdzić na stronie internetowej dokładne wymagania w tym zakresie, jakie stawia firma energetyczna.

Comments are closed.