Odnawialne źródła a rynek energii na świecie

Dbałość o środowisko naturalne mocno zyskała w ostatnich latach na znaczeniu. Wszystko po to, aby jak najlepiej pomóc naturze. W duchu zmian na lepsze rozwijane jest także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które bazują na naturalnych i niewyczerpywalnych surowcach. Co warto wiedzieć o rynku energii odnawialnej? Jak być eko we własnym mieszkaniu lub domu? 

Nowe sposoby produkcji energii 

Skutki negatywnego wpływu różnych paliw kopalnych na środowisko są ogromne. Problem ten został dostrzeżony na szczeblu międzynarodowym już wiele lat temu. Państwa świata zobowiązują się każdego roku do ograniczania wykorzystania złóż emisyjnych i powoli zastępują je odnawialnymi źródłami energii. Jak w tym wszystkim odnajduje się rynek energii? Jakie są możliwości zmiany źródeł pozyskiwania prądu elektrycznego? Czy zielona energia jest efektywna?

OZE w Polsce i na świecie

rynek energii

Wielu ludzi jako energię odnawialną kojarzy promieniowanie słoneczne i energię wiatrową. Nic w tym dziwnego, gdyż to właśnie te sposoby wytwarzania energii odnawialnej są najpopularniejsze. Aktualnie odpowiadają niemal za 90% udziału nowych niewyczerpywalnych mocy.

Szacunki pochodzące z badań Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA wskazują, że na świecie funkcjonują instalacje wykorzystujące energię odnawialną o łącznej mocy przekraczającej 2 500 GW! Rynek energii odnawialnej, opisany szczegółowo tutaj, rośnie więc w siłę. Tego rodzaju inwestycje zdecydowanie też dominują jeśli chodzi o nowe powstające moce wytwórcze na świecie. Tym samym udział energii odnawialnej wzrasta z każdym mijającym rokiem. 

Rynek energii gotowy na zmiany

Działania promujące różnego rodzaju OZE w ogromnej mierze wynikają z konieczności zrealizowania celu, który Polska wyznaczyła wspólnie z Unią Europejską. Zgodnie ze ustaleniami sprzed ponad 10 lat, wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się prawnie zapewnić ściśle określony udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto do grudnia 2020 roku. Dla całej UE ten cel wynosił 20%, natomiast dla Polski – 15%, przy czym udało się zrealizować 13%.

Comments are closed.