Gwarancje pochodzenia dla ekologicznych przedsiębiorców

gwarancje pochodzenia

Gwarancje pochodzenia stanowią bardzo istotny element polityki ekologicznej w firmach i przedsiębiorstwach. Wyżej wymienione dokumenty poświadczają, iż dana firma korzysta z alternatywnych źródeł energii, na przykład z z energii wiatrowej bądź też z promieniowania słonecznego, fotowoltaiki. Każdy przedsiębiorca, który stara się o ekologiczne rozwiązania, może zainteresować się wyżej wymienionym certyfikatem.

Gwarancje pochodzenia dla inwestorów

Gwarancje pochodzenia informujące o korzystaniu z odnawialnych źródeł energii są wydawane dla wnioskodawców zawsze na ich pisemną prośbę. Certyfikat mogą zdobyć nie tylko właściciele firm ale również inwestorzy oraz właściciele budynków. Niewątpliwie, certyfikat może wzbudzić pozytywne odczucia u kontrahentów oraz klientów, dlatego warto się o niego starać. Dodatkowo, deweloper, który informuje o korzystaniu z OZE, może znacząco podwyższyć standard swojej nieruchomości.

Certyfikat poświadczający o korzystaniu z odnawialnych źródeł energii

Z całą pewnością można stwierdzić, że gwarancje pochodzenia są kluczowym czynnikiem polityki środowiskowej Unii Europejskiej. Ten dokument, przedsiębiorcy mogą wywiesić w swoim biurze, dzięki czemu każdy klient i pracownik będzie wiedział, że firma korzysta z OZE. Każdy taki dokument jest zawsze oznaczony indywidualnym numerem, który z łatwością można zweryfikować. Wyżej wymieniony certyfikat jest doskonałym rozwiązaniem dla firm oraz przedsiębiorców, którym zależy na poświadczeniu miejsca, z którego pochodzi ich energia elektryczna. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakie informacje może zawierać ten dokument? Otóż, może on zawierać informację o tym, z jakiego rodzaju odnawialnego źródła energii dana firma korzysta. Dodatkowo, można znaleźć tam informację o ilości wytworzonej energii z OZE. Dlaczego warto starać się o taki dokument? Z pewnością warto go mieć, gdyż:

  • promuje on ekologiczne podejście firmy,
  • buduje pozytywny brand danego przedsiębiorstwa,
  • informuje o korzystaniu z OZE,
  • wspiera politykę środowiskową Unii Europejskiej.

Więcej o zasadach wydawania gwarancji pochodzenia pod adresem: https://eon.pl/dla-biznesu/firmy-i-instytucje/baza-wiedzy/artykuly/gwarancje-pochodzenia-informacje-o-zasadach-wydawania-i-obrocie

Comments are closed.